Как да използвам инструментите Perspective в Adobe Illustrator

Инструментът Перспектива е един от инструментите на Illustrator, който след като усвоите как да научите, ще се чудите как някога сте се справяли без него. На пръв поглед може да изглежда плашещо и сложно, но всъщност е доста лесно да се справите.

В лесния за следване урок на Illustrator по-горе ви запознаваме с инструмента Перспектива, който ви позволява да създавате графики в перспектива, като използвате решетъчната мрежа. (Достатъчно ли казахме „перспектива“?)Инструментът работи по установените закони на перспективното рисуване, като решетката ви позволява приблизително да представите сцена на равна повърхност, тъй като тя естествено се възприема от човешкото око.Как да се отървем от решетката в перспектива в Illustrator

Колкото и да е невероятно полезен инструментът за перспектива, може да искате да го изключите, докато работите върху вашите проекти. За да видите по подразбиране двуточкова перспективна мрежа в документ, можете да щракнете върху Преглед> Перспективна мрежа> Показване на мрежа.

Можете също да използвате клавишната комбинация Ctrl + Shift + I, за да покажете - и също така да скриете - Перспективната решетка.как да огледален текст в

Свързани статии: